Najczęściej zadawane pytania

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmi odpowiedzi na najcześciej pojawiające się pytania od użytkowników CUI. W przypadku pojawienia się nowych pytań dołożymy wszelkich starań, aby opracować satysfakcjonujące Państwa odpowiedzi. Mamy nadzieję, że niniejsze odpowiedzi pozwolą Państwu lepiej zrozumieć funkcjonowanie systemu i jego specyficzne funkcje.

Jakie są wymagania techniczne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Konta przez Internet ?

Podstawowym wymaganiem jest posiadanie komputera, który podłączony jest do internetu.
Komputer powinien posiadać łącze szeregowe lub usb.
Do obsługi pełnej funkcjonalności aplikacji wymagana jest przeglądarka Internet Explorer (wersja 5 lub nowsza) lub Netscape zainstalowana w systemie Windows 98, NT, 2000 lub XP wraz ze sterownikami czytnika kart mikroprocesorowych (tylko w przypadku usługi e-firma).
Przy użyciu innych przeglądarek dostępne będą wszystkie opcje, oprócz tych związanych z akceptacją zleceń oraz importem/eksportem danych.

Aplikacja dostosowana jest do rozdzielczości ekranu 800x600, przy czym zalecana jest rozdzielczość 1024x768 lub wyższa. Logowanie do Centrum Usług Internetowych wymaga ustawienia w przeglądarce opcji akceptowania tymczasowych plików "cookie" (w opcji Narzędzia->Opcje internetowe->Zabezpieczenia).

Do poprawnego działania opcji eksportu danych (z użyciem przycisku oznaczonego jako "Pobierz plik") wskazane jest dodanie używanej nazwy serwera bankowego do listy zaufanych witryn (w opcji Narzędzia->Opcje internetowe->Zabezpieczenia->Zaufane witryny->Witryny). Po zalogowaniu, na pasku statusu przeglądarki, na dole po prawej stronie, wyświetla się zielone koło i napis "Zaufana witryna". Przy połączeniu z serwerem określonym jako "Zaufana witryna" nie ma konieczności dodatkowego zaznaczania opcji akceptowania "cookie".

Przy podpisywaniu zleceń, w oknie wyświetlającym treść zlecenia ładowany jest aplet, który pośredniczy w tworzeniu podpisu zlecenia na karcie mikroprocesorowej i wysyła ten podpis do serwera bankowego. Może zdarzyć się, że przy pierwszej próbie załadowania tego apletu, w wyniku mylnych ustawień przeglądarki Internet Explorer, wystąpi błąd i pole przeznaczone na aplet pozostanie puste. Wtedy należy kliknąć umieszczony poniżej szarego pola apletu odnośnik Pomoc i dalej postępować wg instrukcji lub ewentualnie zwrócić się do administratora systemu komputerowego w celu przeprowadzenia opisanych tam czynności.
Po ich wykonaniu błąd ładowania apletu nie będzie więcej występował.

Czy usługa Konto przez Internet jest bezpieczna?

Dla zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przy wymianie informacji z klientem wykorzystuje się protokół szyfrujący Secure Socket Layer (SSL). Protokół SSL zapewnia poufność informacji i gwarantuje, że nikt postronny nie może odczytać lub zmienić danych przesyłanych między klientem a bankiem.
W trakcie połączenia z Centrum Usług Internetowych wykorzystywane są następujące techniki kryptograficzne:

  • algorytm symetryczny, używany do zabezpieczenia całej sesji komunikacyjnej między przeglądarką klienta, a serwerem WWW; stosowany przez Centrum Usług Internetowych klucz symetryczny ma 128 bitów i jest najdłuższy spośród powszechnie stosowanych w operacjach finansowych,
  • algorytm asymetryczny (z kluczem prywatnym i publicznym serwera banku), używany w czasie inicjacji połączenia do zabezpieczenia transmisji losowo wygenerowanego klucza sesyjnego (wykorzystywanego w algorytmie symetrycznym); klucz publiczny Centrum Usług Internetowych ma 1024 bity - jest najdłuższy spośród powszechnie stosowanych w operacjach finansowych,

 

Do zabezpieczenia zleceń bankowych składanych poprzez Centrum Usług Internetowych wykorzystywane są następujące metody:

  • system nadawania, dla każdego z użytkowników, uprawnień do wykonywania kolejnych czynności związanych ze zleceniem (tworzenie, edycja, akceptowanie, przekazanie do banku itd.) oraz uprawnień do przeglądania lub obciążania każdego z rachunków,
  • funkcja skrótu zapewniająca integralność przechowywanych w Centrum zleceń,
  • podpisy elektroniczne treści zleceń generowane na karcie mikroprocesorowej użytkownika (po podaniu przez niego indywidualnego PIN do karty) dla każdego ze zleceń, sprawdzane pod kątem ich poprawności i zgodności z kartą wzorów podpisów dwukrotnie: w momencie ich tworzenia po przesłaniu do Centrum i przy przesyłaniu zlecenia z Centrum do systemu bankowego.

 

Zastosowane przez Centrum Usług Internetowych metody kryptograficzne uważane są przez specjalistów za najbezpieczniejsze i całkowicie wystarczające dla zapewnienia poufności operacji finansowych.

Czy mogę jednorazowo zaakceptować więcej niż jeden przelew?

Tak. W tym celu należy zaznaczyć właściwe przelewy, a następnie nacisnąć przycisk Akceptuj razem.

Wprowadziłem przelew, podpisałem go i przekazałem do Banku. Teraz ma on status koperty. Jak mogę sprawdzić, czy został on przyjęty przez Bank?

Po prawidłowym przekazaniu przelewu do Banku może on przyjąć jeden z następujących statusów:

  • Koperta - status ten oznacza, że przelew został prawidłowo podpisany i przekazany do Banku. W kolejnym kroku status koperty może zmienić się na znak zapytania, zielone V lub czerwony X. Aby sprawdzić czy status interesującego nas przelewu zmienił się należy nacisnąć przycisk ?Odśwież?,
  • Znak zapytania - status ten oznacza, że przelew uprzednio przekazany do Banku czeka na zaksięgowanie przez system. Nie oznacza to jednak jeszcze, że system zaakceptował czy odrzucił polecenie przelewu. W tym momencie sprawdza on m.in. czy są wymagane środki na koncie. W kolejnym kroku status koperty może zmienić się na znak zielone V lub czerwony X. Aby sprawdzić czy status interesującego nas przelewu zmienił się należy nacisnąć przycisk ?Odśwież?,
  • zielone V - status ten oznacza, że system zaakceptował przekazane uprzednio przelewy i zostały one zaksięgowane,
  • czerwony X - status ten oznacza, że przekazane do Banku przelewy nie zostały zrealizowane (zostały odrzucone). Jedną z przyczyn może być nie wystarczająca ilość wolnych środków na kocie.

 

Czy istnieje oficjalna dokumentacja/podręcznik użytkownika?

Tak. Dokumenty, w których znajdą Państwo niezbędne informacje można znaleźć pod adresem www.cui.pl w zakładce dokumentacja.

BS w Legnicy

Centrala w Legnicy

ul. Wjazdowa 2, 59-220 Legnica

Sekretariat

Oddziały

Punkty Kasowe

Tutaj mapa

OFERTY